den 25 november 2023

VAD ÄR ENERGIEFFEKTIVITETSCERTIFIKATET OCH VAD ANVÄNDS DET TILL?

Energiförbrukningscertifikatet är avgörande inom fastighetssektorn på Kanarieöarna för försäljning och uthyrning av bostäder. Det är väsentligt att ha specialiserade energieffektivitetsproffs för att uppfylla dessa regler och öka försäljnings- eller uthyrningsmöjligheterna.

Inom fastighetssektorn är det väsentligt att vara medveten om alla regler och bestämmelser som styr försäljning och uthyrning av egendomar. En av de viktigaste frågorna idag är energieffektivitetscertifikatet, där efterfrågan på energieffektiva bostäder har blivit alltmer relevant. I den här artikeln ska vi gå in på vad detta certifikat innebär och vilken funktion det har på den aktuella fastighetsmarknaden.

Energiförbrukningscertifikatet är ett officiellt dokument som utvärderar energieffektiviteten hos en fastighet. Det är en mekanism i den europeiska regleringen som syftar till att ge transparent och objektiv information om energiförbrukningen hos en byggnad. Detta certifikat, även känd som CEE, är obligatoriskt för alla fastigheter som är föremål för försäljning eller uthyrning.

I det specifika fallet med Kanarieöarna har energieffektivitetscertifikatet fått särskild betydelse på grund av ögruppens egenskaper. Det är därför viktigt att ha ett certifikat som utvärderar energieffektiviteten hos en bostad, både för ägare och framtida hyresgäster eller köpare.

Certifikatet representeras genom en etikett, liknande de etiketter vi hittar på hushållsapparater. Denna etikett klassificerar bostaden baserat på dess energieffektivitet och tilldelar den bokstäver från A (mer effektiv) till G (mindre effektiv). Etiketten G indikerar att fastigheten förbrukar en betydande mängd energi och utsläpper en stor mängd CO2.

Det är viktigt att betona att denna regeländring ligger i linje med Europas mål att minska CO2-utsläppen och främja energieffektivitet. Byggnader är ansvariga för en betydande del av CO2-utsläppen, så att främja energieffektivitet i bostäder är en prioritet.

Förordning (RD400/2021), artikel 13, "Giltighet, förnyelse och uppdatering av energieffektivitetscertifikatet", fastställer att "energieffektivitetscertifikatet ska gälla i högst tio år, förutom när energibetyget är G, vars giltighetstid är högst fem år".

Sammanfattningsvis är energieffektivitetscertifikatet ett obligatoriskt krav för försäljning och uthyrning av bostäder. Dessa regler svarar mot Europas mål att minska CO2-utsläppen och främja energieffektivitet.

På grund av byggnadstypologin på Kanarieöarna med gynnsamma årliga temperaturer är den vanligaste etiketten för egendomar G.

Behöver du ett CEE? Ring oss så ordnar vi det.